ویکی لیکس در افشاگری تازه خود اطلاع داده است که دولت آمریکا بیش از سه دهه است که برای براندازی خاندان اسد تلاش می کند.
نقشه ۳۱ ساله آمریکا برای براندازی خاندان اسد
به گزارش پایگاه خبری رجحان ، ویکی لیکس اسناد سری از سازمان اطلاعات آمریکا “سیا” منتشر کرده است که حاوی گزارشی مربوط به سال ۱۹۸۶ تحت عنوان “سناریوهای احتمالی که می‌تواند به برکناری اسد بینجامد” است.
در این گزارش به امکان سوء استفاده از تنش‌های طائفه‌ای در سوریه اشاره شده است.
سیا در ژانویه گذشته بیش از ۱۱ میلیون سند محرمانه را در پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر کرد که سند منتشر شده توسط ویکی‌لیکس یکی از این اسناد است و شامل گزارشی درباره سناریوهای دولت آمریکا برای براندازی نظام سوریه در دوره حافظ اسد، پدر بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه است.

منبع: اسپوتنیک