رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: پرونده پزشک تبریزی به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است.

به گزارش پایگاه خبری رجحان ، مظفری رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران گفت: پرونده پزشک تبریزی تعیین وقت و به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: همچنین برای تعدادی از اعضای شورای شهر و مسولین شهرداری تبریز حکم بدوی صادر شد.

منبع:خبرگزاری فارس