به گزارش “هم تیمی”، محمد قاضی که سابقه حضور در استقلال را در کارنامه خود دارد، دقیقه 14 با یک ضربه از راه دور اولین گل دیدار پدیده برابر استقلال را وارد دروازه آبی ها کرد. قاضی با استفاده از غفلت خط دفاع از پشت محوطه جریمه با یک ضربه بغل پای دقیق دروازه شاگردان منصوریان را باز کرد تا کار سخت استقلالی ها، سخت تر از قبل شود.

شاگردان منصوریان در دیدار برابر پدیده برای فرار از فشارها نیاز به هر سه امتیاز بازی دارند و حالا برای کسب حداکثر امتیازات بازی، نیاز به حداقل دو گل دارند.

محمد قاضی که پیش از شروع بازی از سوی هواداران تشویق شده بود، بعد از گل ترجیح داد به احترام هواداران استقلال شادی گل انجام ندهد.

صفحه مخصوص بازی