به گزارش “هم تیمی”، علیرضا منصوریان که بعد از دیدار برابر پدیده شرایط مناسبی نداشت، در نشست خبری بعد از دیدار با پدیده شرکت نکرد.
سرمربی استقلال همچنین اجازه نداد تا دستیاران او در نشست خبری شرکت کنند تا به این ترتیب شایعات درباره ادامه همکاری او با استقلال به اوج برسد.