به گزارش سرویس ویدئو عروه الوثقی ، علیرضا حقیقی در بازی تیمش، اسکیلستونا مقابل مالمو پاس گل دوم تیمش را به ثبت رساند.