به گزارش سرویس عروة الوثقی ، انصاری اولین گل پرسپولیس و سومین گل بازی را به ثمر رساند.