به گزارش سرویس ویدئو عروه الوثقی ، چلسی موفق شد تاتنهام را شکست دهد.