به گزارش سرویس ویدئو عروه الوثقی ، دورتموندی ها توانستند وولفسبورگ را شکست دهند.


 

 


تکل ناموفق مدافع ولفسبورگ روی اوبامیانگ باعث شد توپ به گوتزه برسد. ستاره تازه به میادین بازگشته، پولیشیچ را در موقعیت خوب گلزنی قرار داد تا با ضربه این ستاره امریکایی دورتموند ۱-۰ پیش بیفتد.
۵ دقیقه بعد دورتموند فاصله را به دو افزایش داد. روی یک ضربه کرنر، توپ به بارترا در نزدیکی نقطه کرنر رسید. ضربه فنی و کات دار این بازیکن از فاصله ای دور به کنج دروازه ولفسبورگ رسید تا یک گل استثنایی رقم بخورد.

 

ارسال زمینی پولیشیچ از راست در دقیقه ۶۰ به اوبامیانگ رسید و او در دهانه دروازه با یک بغل پا کار را تمام کرد تا دورتموند ۰-۳ پیش بیفتد.